Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 75 - Συνολικά: 2.309.316€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
328
Συντήρηση και επισκευή αθλητικού εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου
2.957 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 31-05-2023 Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου Αθλούμενοι
235
Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
69.738 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 31-05-2023 Μαθητές
192
Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος (2018)
69.486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-07-2018 31-05-2023
141
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαμενών πόσιμου νερού (2016 - 2017)
70.851 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-04-2016 31-05-2023
115
Συντήρηση και επισκευή αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου
4.935 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου Αθλούμενοι
107
Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς
678.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 31-05-2023 Αθλούμενοι
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
484
Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος (2019)
2.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 31-05-2023
483
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου και προμήθεια ελαστικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα έτη 2019 - 2020 - 2021 - 2022
47.419 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-12-2019 31-05-2023
479
Συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου (2019 - 2020)
1.748 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 03-10-2019 31-05-2023
478
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (2019 - 2021)
100 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-11-2019 31-05-2023
472
Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων σε αντλιοστάσιο
42.036 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-11-2019 31-05-2023
462
Συντήρηση και επισκευή του ηχοφωτιστικού και οπτικοακουστικού υλικού στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου
2.498 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-10-2019 31-05-2023 Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου
459
Συντήρηση και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (2019)
2.358 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-06-2019 31-05-2023
456
Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (2019)
14.225 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 02-10-2019 31-05-2023
450
Συντήρηση εξοπλισμού χλωριωτών πόσιμου νερού με προμήθεια ανταλλακτικών (2019 - 2020)
6.892 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-07-2019 31-05-2023
446
Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για μεταφορικά μέσα (Β επείγουσα) για το 2019
1.806 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-07-2019 31-05-2023
442
Συντήρηση λεβητοστασίων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 31-05-2023 31-05-2023
438
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (2019)
27.801 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 24-05-2019 31-05-2023
428
Επιθεώρηση και επισκευή - συντήρηση πιστοποιημένων παιδικών χαρών (2019)
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 24-05-2019 31-05-2023 Παιδιά
427
Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για μεταφορικά μέσα (Α επείγουσα) για το 2019
16.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 31-05-2023
362
Συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για μεταφορικά μέσα (επείγουσα) για το 2018
25.126 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 31-05-2023
361
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου και προμήθεια ελαστικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα έτη 2018 - 2019 - 2020
80.786 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 12-12-2018 31-05-2023
359
Συντήρηση εξοπλισμού χλωριωτών πόσιμου νερού
10.116 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-12-2018 31-05-2023
357
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεξαμενών πόσιμου νερού (2018 - 2019)
25.992 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-12-2018 31-05-2023
355
Συντήρηση γεννητριών, υποσταθμού μέσης τάσης και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
15.376 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-10-2018 31-05-2023
344
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου για τη διασύνδεση κτιρίων του Δήμου
4.712 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 31-05-2023
329
Συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου (2018)
16.405 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 31-05-2023
313
Αποκατάσταση βλάβης της γεννήτριας του αντλιοστασίου πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης (επείγουσα)
186 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 10-09-2018 31-05-2023 Δ.Ε. Ροδόπολης
304
Συντήρηση κλαδοφάγου μηχανήματος (2017)
36.580 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 31-05-2023
276
Αποκατάσταση βλάβης στη γεννήτρια αντλιοστασίου στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου στη θέση Τρία Πεύκα (επείγουσα)
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 09-08-2018 31-05-2023
264
Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (2018)
8.668 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-07-2018 31-05-2023
263
Αποκατάσταση ζημιών του εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου νερού στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας (επείγουσα)
2.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Σταμάτας
240
Αποκατάσταση βλάβης του ψυκτικού κυκλώματος Νο1 της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου (επείγουσα)
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου
239
Αποκατάσταση βλάβης συσκευής λειτουργίας και ελέγχου (controller) της γεννήτριας του αντλιοστασίου πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα (επείγουσα)
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 01-08-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Διονύσου
233
Συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων (Πολυετής δράση)
17.628 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 31-05-2023
219
Αποκατάσταση βλάβης του συστήματος διέγερσης της γεννήτριας του αντλιοστασίου πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα (επείγουσα)
1.860 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Διονύσου
212
Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, κλιματιστικών μηχανημάτων, φορητών πυροσβεστικών μέσων και προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων
16.967 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 31-05-2023
211
Συντήρηση και επισκευή συσκευών Ταμειακής Υπηρεσίας
885 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 31-05-2023
200
Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο της Υπηρεσίας Δόμησης στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και πλημμύρας (επείγουσα)
23.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 31-05-2023 Δ.Ε. Δροσιάς Δημοτ. υπάλληλοι
181
Συντήρηση ξύλινων κατασκευών κτιρίων και κοινόχρηστων υποδομών του Δήμου (2018)
10.943 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 31-05-2023
173
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (2016)
32.625 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 31-05-2023
172
Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (2017)
21.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 31-05-2023
166
Συντήρηση μεταλλικών κατασκευών κτιρίων και κοινόχρηστων υποδομών του Δήμου (2018)
11.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 31-05-2023
165
Συντήρηση, επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών (επείγουσα)
305.563 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 31-05-2023
164
Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Κρυονερίου
4.309 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-02-2018 31-05-2023 Δ.Ε. Κρυονερίου
161
Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμό επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου (επείγουσα)
18.721 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-04-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Κρυονερίου Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
157
Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (2018)
14.948 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 31-05-2023
155
Συντήρηση μεταλλικών κατασκευών κτιρίων και κοινόχρηστων υποδομών του Δήμου (2017)
7.899 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 31-05-2023
150
Συντήρηση λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου
10.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 31-05-2023
143
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς
24.537 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 31-05-2023 Δ.Ε. Δροσιάς Μαθητές
142
Αντικατάσταση μεμβρανών στο σύστημα χλωρίωσης πόσιμου νερού στη δεξαμενή της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου (επείγουσα)
490 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 01-08-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Διονύσου
138
Εξωραϊσμός και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας
18.581 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Σταμάτας
134
Συντήρηση κλαδοφάγου μηχανήματος (2017)
30.814 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 31-05-2023
133
Συντήρηση κλαδοφάγου μηχανήματος και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου (2016)
33.301 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 31-05-2023
130
Επισκευή λεωφορείου του Δήμου Διονύσου (επείγουσα)
11.115 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-07-2016 31-05-2023
128
Συντήρηση ξύλινων κατασκευών κτιρίων και κοινοχρήστων υποδομών του Δήμου (2017)
11.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 31-05-2023
126
Αποκατάσταση βλάβης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου
4.216 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Κρυονερίου
110
Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (2017)
5.465 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-06-2017 31-05-2023
104
Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (2017)
19.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 31-05-2023
81
Αποκατάσταση βλαβών σε δεξαμενές και εξοπλισμό στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς (επείγουσα)
4.836 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 22-03-2016 31-05-2023 Δ.Ε. Δροσιάς
80
Υπηρεσίες συντήρησης και προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων για το 2016
18.779 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 05-09-2016 31-05-2023
77
Συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού σε δημοτικά κτίρια (Πολυετής δράση)
7.127 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-07-2016 31-05-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
67
Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (2016)
19.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-05-2016 31-05-2023
63
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Ζ)
18.263 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 31-05-2023
62
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Ε)
25.932 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 31-05-2023
61
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (ΣΤ)
85.501 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 31-05-2023
60
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Δ)
21.081 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-08-2017 31-05-2023
59
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Γ)
24.745 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 31-05-2023
58
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Β)
27.330 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 05-07-2017 31-05-2023
57
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017 (Α)
35.134 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-06-2017 31-05-2023
44
Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Δήμου και υποσταθμού μέσης τάσης της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου
3.663 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-06-2017 31-05-2023 Δ.Ε. Διονύσου
40
Αποκατάσταση βλαβών αντλητικών συγκροτημάτων (Booster), ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες) αντλιοστασίων και σωληνώσεων σε διάφορα σημεία του Δήμου
6.654 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-03-2016 31-05-2023 Δ.Ε. Διονύσου
36
Επισκευή βλάβης ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
1.415 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-05-2016 31-05-2023 Δ.Ε. Άνοιξης
34
Επισκευή οχημάτων Δήμου (2016)
22.090 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-04-2016 31-05-2023
4
Συντήρηση και επισκευή (επείγουσα) κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος του Δήμου
9.313 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 22-03-2016 31-05-2023